Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş

Bu bâzâr içre düşmez dâne-i eşküm gibi gevher
Gel ey cânriştesi şimden girü dürr-i adenden geç

Bâkî Divanı
218/4, 30/4

March 13, 2020