Twemproxy Memcache Flushing

Maybe you will be interested this wrapper due to twemproxy doesn’t have delete stream feature itself. Git

Redis Slave Connectivity Control

Merhaba! I wrote a plugin using the python to monitor a slave redis to get it really working properly which have replicated master.The reason that i was having replication trouble seeing due to some occurred issues.Sometimes, we couldn’t identify, and tracking this problem between master and slave redis, even we were monitoring many metrics of redis which was running on our monitoring systems.Thus this problem is very important that we capture it. Because we’re using much more redis to keep some specified data in memory of production application which have several structures.Whenever, i pushed this plugin to github for everyone after i started using it.
It is basic to use, and can be lifesaving.

Github, and other details: https://github.com/ugurengin/redis-slave-check
Referance: http://redisweekly.com/archive/156.html

Nietzsche

Yaratıcıyı erkek ya da çoğulcu olarak nitelediği için hakikate doğrudan yüz çevirmiş bir kelimedir Tanrı(cılık).Doğru ise kökeninde tek olduğu ve cinsiyet gibi kavramlardan münezzeh olduğu için sadece birdir. (ا ) Yani; Nietzsche, “God Is Dead” derken aslında ne kadar doğru söylemiş zamanında, istemeyerekte olsa tanrı metasını bir başlıkta öldürerek.Belki de çok gizli bir müslümandı veya İbrahim A.S’nin henüz çocukken bile toplumun hasta ve batıl tanrıcılık felsefesine baş kaldırışı gibi evrensel bir inkılabı algılamış olmalıydı.

Birde bu açıdan düşünün.

Spacewalk Scheduled Action Task Cleaner

Spacewalk’da işlenmiş geçmiş taskları silen bir python script hazırladım.Spacewalk’un api’leri üzerinden iletişim kurup; failed,completed ve son olarak arşivlenmiş tüm action taskları siler.İlgili scripti belli zaman dilimlerinde bir cron gibi tetikleyip maintenance yaptırabilirsiniz.

Örnek bir çıktı: